آشکارساز پوسیدگی بیو داینامیک

کاربرد :

این محصول در آشکارسازی حرفه ای  نقاط پوسیده و آسیب دیده دنتین کاربرد دارد.

از طریق اسید قرمز رنگ S52 موجود در آن ، مکان های قرمز رنگ دنتن دکلسیف شده و آلوده را آشکار می کند.

مزایا :

  • کمک حرفه ای به تشخیص دنتین سالم و دنتین آسیب دیده
  • حفظ ساختار دندان سالم
  • استفاده آسان

محتویات :

  • یک شیشه  10 میلی لیتری مایع آشکار ساز یا یک عدد سرنگ با 2.5 گرم ژل آشکارساز
  • نکات کاربردی در استعمال محصول

این محصول ساخت شرکت biodinamic کشور برزیل می باشد

مقایسه

آشکار ساز پوسیدگی بیو داینامیک

آشکار ساز پوسیدگی بیو داینامیک

آشکار ساز پوسیدگی بیو داینامیک

EVICARIE biodinamic

کاربرد :

مورد استفاده در تمایز حرفه ای  بین دنتین آسیب دیده و پوسیدگی دنتین

مکان های قرمز رنگ دنتن دکلسیف شده و آلوده را آشکار می کند.

مزایا :

  • کمک حرفه ای به تشخیص دنتین سالم و دنتین آلوده
  • حفظ ساختار دندان سالم
  • استفاده آسان

محتویات :

  • یک شیشه  10 میلی لیتری مایع آشکار ساز یا یک عدد سرنگ با 2.5 گرم ژل آشکارساز
  • نکات کاربردی در استعمال محصول

این محصول ساخت شرکت biodinamic کشور برزیل می باشد

https://www.negincenter.com/product-category

http://www.biodinamica.com

There are no reviews yet.

Be the first to review “آشکارساز پوسیدگی بیو داینامیک”