آلژینات ایرالژین ( گلچای )

ایرالژین یک ماده قالبگیری عالی برای تهیه مدل ها و قالب ها دارای الاستیسیته بالا می باشد.

انواع بسته بندی :

1-ایرالژین معمولی:بسته بندی در فویل آلومینیومی
2- ایرالژین سوپر:بسته بندی درظروف پلی پروپیلنی قابل نگهداری به مدت طولانی

مشخصات فنی: 9.5gr/21ml نسبت پودر به آب
زمان اختلاط : 30 ثانیه
زمان کاربری: 1دقیقه و 15 ثانیه
زمان گیرش: 2 دقیقه و 30 ثانیه
وزن خالص: 450 گرم

این محصوا ساخت شرکت گلچای کشور ایران می باشد.

مقایسه

آلژینات ایرالژن گلچای

آلژینات ایرالژن گلچای

http://golchaico.ir

www.negincenter.com/product-category

ایرالژین یک ماده قالبگیری عالی برای تهیه مدل ها و قالب ها دارای الاستیسیته بالا می باشد.

انواع بسته بندی :

1-ایرالژین معمولی:بسته بندی در فویل آلومینیومی
2- ایرالژین سوپر:بسته بندی درظروف پلی پروپیلنی قابل نگهداری به مدت طولانی

مشخصات فنی: 9.5gr/21ml نسبت پودر به آب
زمان اختلاط : 30 ثانیه
زمان کاربری: 1دقیقه و 15 ثانیه
زمان گیرش: 2 دقیقه و 30 ثانیه
وزن خالص: 450 گرم

این محصوا ساخت شرکت گلچای کشور ایران می باشد.

There are no reviews yet.

Be the first to review “آلژینات ایرالژین ( گلچای )”