آلژینات کروماژول ایرانی

آلژینات کروموژل ( هوشمند – زمان بندی کوتاه ) پودر قالبگیری دندانی بر پایه آلژینات بوده و با استفاده از مواد اولیه مناسب به صورت هوشمند و زودگیر طراحی گردیده است.

موارد استفاده :

۱- تهیه قالب جهت پروتز های متحرک
۲- تهیه قالب جهت ساخت روکش های موقت

ویژگی ها :

۱- اختلاط آسان با آب و تشکیل خمیر یکنواخت
۲- قوام تیکسو تروپیک
۳- تغییر رنگ خمیر قالبگیری در انتهای هر مرحله (اختلاط٬ قالبگیری و گیرش)
۴- خواص الاستیک بسیار عالی
۵- پایداری ابعادی طولانی
۶- قالب تهیه شده دارای سطح صاف و متراکم می باشد
۷- بدون غبار با رنگ زرد و طعم توت فرنگی

این محصول ساخت شرکت مارلیک کشور ایران می باشد.

مقایسه

آلژینات کروماژول ایرانی

آلژینات کروماژول ایرانی

آلژینات کروماژول ایرانی

هوشمند – زودگیر

موارد استفاده :

۱- تهیه قالب جهت پروتز های متحرک کامل و پارسیل
۲- تهیه قالب جهت ساخت روکش های موقت

ویژگی ها :

۱- اختلاط آسان با آب و تشکیل خمیر یکنواخت
۲- قوام تیکسو تروپیک
۳- تغییر رنگ خمیر قالبگیری در انتهای هر مرحله (اختلاط٬ قالبگیری و گیرش)
۴- خواص الاستیک بسیار عالی
۵- پایداری ابعادی طولانی
۶- قالب تهیه شده دارای سطح صاف و متراکم می باشد
۷- بدون غبار با رنگ زرد و طعم توت فرنگی

http://www.marlic.com

www.negincenter.com/product-category

There are no reviews yet.

Be the first to review “آلژینات کروماژول ایرانی”