تیشو کاندیشنر آکروسافت TC1

کاربرد :

آکروسافت TC “آکریل مخصوص ریلاین نرم موقت” بر اساس کوپلیمر اتیل متاکریلات که پلیمری غیر حساسیت زاست و نرم کننده محلول در الکل طراحی شده است. نرمی ریلاین حاصل از این محصول موجب التیام آزردگیهای ناشی از تماس پروتزهای متحرک و لثه بیمار میگردد. ریلاین حاصل تا مدت ۱۵ روز نرمی خود را حفظ میکند.کاربرد این مواد در ریلاین نرم و موقت پروتز کامل و تهیه قالب های فانکشنال است

 

ویژگی ها :

– خمیر حاصل از اختلاط پودر و مایع سریع آماده شده و از قوام مناسبی برخوردار است  – نرمی بسیار مناسب جهت جلوگیری از فشار پروتز متحرک به نسوج دهان – عدم ایجاد حساسیت برای بیمار
این محصول ساخت شرکت صنایع پزشکی مارلیک می باشد.

مقایسه

آکروسافت tc1

آکروسافت tc1

آکروسافت tc1

https://www.negincenter.com/product-category

http://www.marlic.com/PrdcDetails.aspx?tid=116&oldid=22

There are no reviews yet.

Be the first to review “تیشو کاندیشنر آکروسافت TC1”