اسید اچ جامبو پالپدنت

کاربرد :

اسيد اچ دندانپزشكي، تركيبي است كه اغلب به صورت محلول يا ژل مي باشد و جهت اچ كردن دندان و ايجاد محيط مناسب براي چسبندگي به كار مي رود تا موادی که برای پر کردن دندان به کار می رود علاوه بر اتصال شیمیای اتصال مکانیکی مستحکم تری با دندان داشته باشند.

این استحکام مکانیکی به این دلیل است که اسید اچ باعث ایجاد خوردگی در سطخ دندان شده و سطح صاف را به سطحی غیر صاف تبدیل می نماید که باعث ایجاد پیوند مکانیکی قوی تر می شود.

ویژگی ها :

ژل اسید فسفریک 37% – Thixotropic- در محل قرارگرفته شده به سمت بافت حرکت نمی کند – شستشوی آسان بدون هیچ بازماندگی – زمان پروسه اچ کردن حدود 15 ثانیه – دارای سرنگ انعطاف پذیر

موجود در سرنگ های 1.2 ، 3 ، 6 ، 9.4  (12 گرم)، 12  ،25 و 50 میلی لیتری

این محصول ساخت شرکت PULPDENT کشور آمریکا می باشد.

مقایسه

اسید اچ جامبو

اسید اچ جامبو

اسید اچ جامبو

www.negincenter.com/product-category

https://www.pulpdent.com/shop/category/etch-rite

کاربرد :

اسيد اچ دندانپزشكي، تركيبي است كه اغلب به صورت محلول يا ژل مي باشد و جهت اچ كردن دندان و ايجاد محيط مناسب براي چسبندگي به كار مي رود تا موادی که برای پر کردن دندان به کار می رود علاوه بر اتصال شیمیای اتصال مکانیکی مستحکم تری با دندان داشته باشند.

این استحکام مکانیکی به این دلیل است که اسید اچ باعث ایجاد خوردگی در سطخ دندان شده و سطح صاف را به سطحی غیر صاف تبدیل می نماید که باعث ایجاد پیوند مکانیکی قوی تر می شود.

ویژگی ها :

ژل اسید فسفریک 37% – Thixotropic- در محل قرارگرفته شده به سمت بافت حرکت نمی کند – شستشوی آسان بدون هیچ بازماندگی – زمان پروسه اچ کردن حدود 15 ثانیه – دارای سرنگ انعطاف پذیر

موجود در سرنگ های 1.2 ، 3 ، 6 ، 9.4  (12 گرم)، 12  ،25 و 50 میلی لیتری

این محصول ساخت شرکت PULPDENT کشور آمریکا می باشد.