الاستیک بین فکی

کاربرد :

الاستیکهای بین فکی معمولا با هدف در هم فرو بردن دندانها در مسیر صحیح میباشد.

ساخت کشور چین

مقایسه

الاستیک بین فکی

الاستیک بین فکی

www.negincenter.com/product-category

http://www.irancode.ir/Info/ClassificationProduct

There are no reviews yet.

Be the first to review “الاستیک بین فکی”