ایرموتور آب از داخل کوکسو

یك نوع موتور چرخنده با نيروي هواي متراكم است كه در انواع هندپيس ها استفاده مي شود.

مشخصات :

ماکزیمم دور موتور RPM  20000  – اتصال آب از داخل -در انواع دو و چهار سوراخ  – ایرموتور در حالت سرعت پایین به صورت 1:1

این محصول ساخت شرکت Foshan COXO کشور چین می باشد.

مقایسه

ایرموتور آب از داخل کوکسو

ایرموتور آب از داخل کوکسو

ایرموتور آب از داخل کوکسو

www.negincenter.com/product-category

https://www.coxotec.com/coxo

There are no reviews yet.

Be the first to review “ایرموتور آب از داخل کوکسو”