ایرموتور اپل دنتال

یك نوع موتور چرخنده با نيروي هواي متراكم است كه در انواع هندپيس ها استفاده مي شود.

این محصول ساخت شرکت Apple dental کشور چین می باشد.

مقایسه

ایرموتور اپل دنتال

ایرموتور اپل دنتال

ایرموتور اپل دنتال

www.negincenter.com/product-category

https://www.appledental.com.au

There are no reviews yet.

Be the first to review “ایرموتور اپل دنتال”