تری کرزول و فرمالین سینا

كاربرد: 

فرمالين با كرزول مخلوط شده و مايعي را توليد مي كند كه هم ضد عفوني كننده است و هم با دارا بودن خاصيت نگهدارندگي و پوشانندگي باعث حفظ بافت پالپ باقيمانده در پالپوتومي ميشود.

این محصول ساخت کشور ایران می باشد.

مقایسه

تری کرزول و فرمالین سینا

تری کرزول و فرمالین سینا

www.negincenter.com/product-category

http://www.irancode.ir/Info/ClassificationProduct

There are no reviews yet.

Be the first to review “تری کرزول و فرمالین سینا”