روت کانال سیلر Z.O.E

کاربرد :

سيلر دندانپزشكي نوعي پركننده دندانپزشكي است كه داراي خصوصياتي از قبيل آب بندي، سيلان مناسب، عدم انقباض حين سخت شدن و انبساط جزئي و استفاده در درمان هاي آندو مي باشد.

ویژگی :

کاربرد حرفه ای در دندانپزشکی – زینک اکسایدبه مقدار 30تا 40 درصد – BISMUTH SUBNITRATE به مقدار 10 تا 20 درصد

این محصول ساخت شرکت medental کشور امریکا می باشد.

مقایسه

روت کانال سیلر z o e

روت کانال سیلر z o e

www.negincenter.com/product-category

http://medentalinternational.com/technical-data-of-chemical-cure-composite/msds-root-canal-cement-zoe-powder

There are no reviews yet.

Be the first to review “روت کانال سیلر Z.O.E”