سیلر دورفیل

کاربرد :

سيلر دندانپزشكي نوعي پركننده دندانپزشكي است كه داراي خصوصياتي از قبيل آب بندي، سيلان مناسب، عدم انقباض حين سخت شدن و انبساط جزئي و استفاده در درمان هاي آندو مي باشد.

ویژگی ها :

انسداد انسدادي، پر شدن کانال ريشه ضد باکتري روي پايه zincoxide-eugenal. که در اشعه ایکس قابل مشاهده است.

Dorifill بدون تخلخل سخت می کند، در حجم ثابت باقی می ماند و مقاومتی بالا در برابر مکانیک دارد.

 این محصول ساخت شرکت DoriDent کشور اتریش می باشد.

مقایسه

سیلر دورفیل

سیلر دورفیل

https://www.negincenter.com/product-category

http://www.dorident.at/englisch/dorifill_E.htm

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیلر دورفیل”