شیلنگ تبدیل 2سوراخ به 4 سوراخ

کاربرد :

این تبدیل ها جهت اتصال توربین ها و میکروموتورهای 2 سوراخ به شیلنگ های 4 سوراخ استفاده می شود

مقایسه

شیلنگ تبدیل 2سوراخ به 4 سوراخ

شیلنگ تبدیل 2سوراخ به 4 سوراخ

https://www.negincenter.com/product-category

http://mk-dent.com/en

There are no reviews yet.

Be the first to review “شیلنگ تبدیل 2سوراخ به 4 سوراخ”