فرمالین خارجی

کاربرد :

مواد ضد عفونی کانال ریشه –  ضد عفونی کننده که ترکیبی از املاح Formaldehyde با اورو کروزول است

ویژگی :

اقدام باکتری –  اثر مامیزه و cauterizing

محتویات :

 فلاسک با 10 میلی لیتر TRICLESOLFORMALIN

این محصول ساخت شرکت biodinamica کشور برزیل می باشد.

مقایسه

فرمالین خارجی

فرمالین خارجی

https://www.negincenter.com/product-category

https://biodinamica.com.br/product/tricresolformalina-en/?lang=en

There are no reviews yet.

Be the first to review “فرمالین خارجی”