فرموکرزول مستردنت

کاربرد :

فرموکرزول عمدتا برای درمان پالپ های مرده یا آلوده در طول درمان کانال ریشه مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی :

– درمان پالپ آلوده
– بعنوان داروی موقت در طی درمان کانال ریشه

این محصول ساخت شرکت Master -Dent کشور آمریکا می باشد.

مقایسه

فرموکرزول مستردنت

فرموکرزول مستردنت

https://www.negincenter.com/product-category

http://www.dentonics.com/products.aspx?id_product=79

There are no reviews yet.

Be the first to review “فرموکرزول مستردنت”