کلروفرم خارجی PD

کاربرد :

کامفور مونوکلروفنول، که به عنوان CMCP شناخته شده است، یک ضد عفونی کننده فعال برای درمان کانال های ریشه آلوده و عفونت های پری اپیکال است.

موارد مصرف :

 ضدعفونی کردن پس از پالپکتومی و پانسمان کردن پالپ
درمان التهاب پس از ضربه
ضدعفونی کانال ریشه

این محصول ساخت شرکت PD  کشور سوئیس می باشد.

مقایسه

کلروفرم خارجی pd

کلروفرم خارجی pd

https://www.negincenter.com/product-category

http://www.pdsa.ch/index_en.php

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلروفرم خارجی PD”