کلروفرم گلچای

کاربرد :

یک ضد عفونی کننده فعال برای درمان کانال های ریشه آلوده و عفونت های پری اپیکال است.

این محصول ساخت شرکت داروسازی گلچای کشور ایران است.

مقایسه

کلروفرم گلچای

کلروفرم گلچای

https://www.negincenter.com/product-category

http://golchaico.ir

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلروفرم گلچای”