یدوفرم پیراکس

کاربرد :

به عنوان یک پد Theropeatic برای بازسازی پالپ تروماتیک و التهابی در مورد پالپ استفاده می شود.

این محصول ساخت کشور هند می باشد

مقایسه

یدوفرم پیراکس

یدوفرم پیراکس

https://www.pyraxdentalmart.in

https://www.negincenter.com/product-category

There are no reviews yet.

Be the first to review “یدوفرم پیراکس”