آرسی پرپ آیدنتال

آماده ساز کانال EDTA

مزایا :

  • اثر ضد باکتریایی
  • کمک به یافتن کانال ریشه
  • کاهش احتمال شکست فایل در فرایند آماده سازی کانال
  • باعث روانکاری و نفوذ آسان ابزار اندودنتیک می شود
  • پراکسید کرباماید موجود در EDTA باعث پاکسازی در ناحیه اپیکال داخل کانال می شود.

این محصول ساخت شرکت i-dental کشور لیتوانی می باشد.

مقایسه

آرسی پرپ آیدنتال

آرسی پرپ آیدنتال

آرسی پرپ آیدنتال

  

https://www.negincenter.com/product-category

https://www.i-dental.lt

There are no reviews yet.

Be the first to review “آرسی پرپ آیدنتال”