آرسی پرپ پالپ دنت

ژل EDTA  ویسکوز 15%

  • حاوی پراکسید مناسب برای استفاده در عمل های جراحی
  • دارای عامل مؤثر شیمیایی که دیواره کانال را نرم می کند
  • باعث تسهیل در ورود ابزار به کانال می شود
  • باعث جلوگیری از اتصال و شکستن فایل ها می شود

این محصول ساخت شرکت PULP DENT کشور ایالات متحده آمریکا می باشد.

مقایسه

آرسی پرپ پالپ دنت

آرسی پرپ پالپ دنت

آرسی پرپ پالپ دنت

ژل EDTA  ویسکوز 15%

پر کننده حفرها

حاوی پراکسید مناسب برای استفاده در عمل های جراحی

یک عامل مؤثر شیمیایی که دیواره کانال را نرم می کند.

ابزار دقیق کانال ریشه را تسهیل می کند.

پراکسید یک اثر مؤثر را ایجاد می کند و روان کننده باعث جلوگیری از اتصال و شکستن فایل ها می شود

https://www.negincenter.com/product-category

https://www.pulpdent.com

There are no reviews yet.

Be the first to review “آرسی پرپ پالپ دنت”