آلژینات آکروژل FAST SET

آکروژل٬ پودر قالبگیری دندانی بر پایه آلژینات بوده و با استفاده از مواد اولیه مناسب به صورت زود گیر طراحی گردیده است.

موارد مصرف :

1- تهیه قالب جهت پروتزهای متحرک

2- تهیه قالب جهت ساخت روکش های موقت

از ویژگی های این محصول:

اختلاط آسان با آب و تشکیل خمیر یکنواخت – قوام تیکسو تروپیک – خواص الاستیک بسیار عالی – پایداری ابعادی طولانی – قالب تهیه شده دارای سطح صاف و متراکم می باشد – با رنگ سبز و طعم آناناس

این محصول ساخت شرکت صنایع پزشکی مارلیک کشور ایران می باشد.

مقایسه

آلژینات آکروژل FAST SET

آلژینات آکروژل FAST SET

آلژینات آکروژلFAST SET

https://www.negincenter.com/product-category

www.marlic.com

آکروژل٬ پودر قالبگیری دندانی بر پایه آلژینات بوده و با استفاده از مواد اولیه مناسب طبق نیازمندیهای استاندارد ISO ۱۵۶۳ ADA No. ۱۸ , به صورت زود گیر طراحی گردیده است. این محصول جهت تهیه قالبهای اولیه پروتزهای کامل و متحرک٬ اینله و روکش بکار می رود. در طراحی محصول و بسته بندی آن اضافه بر ویژگیهای فنی کلیه نیازمندیهای مصرف کننده از قبیل رنگ٬ طعم٬ عاری از غبار بودن و بسته بندی استاندارد رعایت شده است.

موارد مصرف :

1- تهیه قالب جهت پروتزهای متحرک

2- تهیه فالب جهت ساخت روکش های موقت

ویژگی :

اختلاط آسان با آب و تشکیل خمیر یکنواخت
۲- قوام تیکسو تروپیک
۳- خواص الاستیک بسیار عالی
۴- پایداری ابعادی طولانی
۵- قالب تهیه شده دارای سطح صاف و متراکم می باشد
۶- بدون غبار با رنگ سبز و طعم آناناس

ساخت شرکت صنایع پزشکی مارلیک کشور ایران

There are no reviews yet.

Be the first to review “آلژینات آکروژل FAST SET”