آنگل پوش باتن آب از خارج

کاربرد :

انواع فرزهاي آنگل دندانپزشكي را به سر آنگل ها متصل کرده و با حركات چرخشي براي تراش و پرداخت استفاده مي كنند

آنگل ها برا اساس فشار بادی که توسط کمپرسور به پره توربین داخل آن وارد می شود ، کار می کنند.

به منظور تنظیم سرعت چرخش آنگل ها می توان از ایرموتور همراه با آنگل استفاده کرد.

آب به منظور خنک سازی آنگل ها استفاده می شود. بسته به اینکه آب از قسمت انتهایی بدنه یا از لوله خارجی وارد آن شود، آنگل ها دارای انواع آب از داخل و آب از خارج هستند.

همچنین بر اساس نحوه عملکرد دکمه ضامن  قرار گیری فرز روی سر آنگل ، آن ها به دوسته پوش باتن و ناخنکی تقسیم بندی می شوند.

مشخصات :

نوع آبی رنگ : یک به یک –  آب از خارج –  سرعت چرخش : ماکزیمم  40000RPM –

اتصال : INTRAmatic

این محصول ساخت شرکت MK Dent کشور آلمان می باشد.

مقایسه

آنگل پوش باتن آب از خارج

آنگل پوش باتن آب از خارج

www.negincenter.com/product-category

http://mk-dent.com/en/product

اع فرزهاي آنگل دندانپزشكي را به سر آنگل ها متصل کرده و با حركات چرخشي براي تراش و پرداخت استفاده مي كنند

آنگل ها برا اساس فشار بادی که توسط کمپرسور به پره توربین داخل آن وارد می شود ، کار می کنند.

به منظور تنظیم سرعت چرخش آنگل ها می توان از ایرموتور همراه با آنگل استفاده کرد.

آب به منظور خنک سازی آنگل ها استفاده می شود. بسته به اینکه آب از قسمت انتهایی بدنه یا از لوله خارجی وارد آن شود، آنگل ها دارای انواع آب از داخل و آب از خارج هستند.

همچنین بر اساس نحوه عملکرد دکمه ضامن قرار گیری فرز روی سر آنگل ، آن ها به دوسته پوش باتن و ناخنکی تقسیم بندی می شوند.

INTRAmatic

این محصول ساخت شرکت MK Dent کشور آلمان می باشد.

There are no reviews yet.

Be the first to review “آنگل پوش باتن آب از خارج”