استند فایل

استند فایل یا جا فایلی  وسیله ای است که فایل های مورد استفاده در دندانپزشکی در آن قرار میگیرند

برای این منظور باید تکه ای از گاز دندانپزشکی روی آن قرار داده و گاز را داخل حلقه دور آن مهار نماییم و فایل ها را در گاز دندانپزشکی قرار دهیم.

این جا فایلی ها قابلیت اتوکلاو شدن نیز دارند.

تولید شده از مواد بهداشتی و بدون داشتن مواد مضر

ساخت ایران

مقایسه

استند فایل

استند فایل

استند فایل

www.negincenter.com/product-category

http://www.irancode.ir/Info/Classification

استند فایل یا جا فایلی  وسیله ای است که فایل های مورد استفاده در دندانپزشکی در آن قرار میگیرند .

این جا فایلی ها قابلیت اتوکلاو شدن نیز دارند.

تولید شده از مواد بهداشتی و بدون داشتن مواد مضر

ساخت ایران

There are no reviews yet.

Be the first to review “استند فایل”