اسپری توربین DC – آلمانی

از اسپری توربین DC به منظور تمیز کاری و روغن کاری هندپیس ها ، توربین ها و آنگل و ایرموتورها استفاده می شود.

به منظور روان سازی و افزایش عمر تجهیزات دندان پزشکی روزانه دو مرتبه به مدت 2 تا 3 ثانیه تجهیزات مورد نظر را اسپری نمایید.

بعد از استفاده از این اسپری تجهیزات را می توان اتوکلاو نموده بدون اینکه آسیبی به تجهیزات وارد شود

این محصول ساخت شرکتDental Central ( DC ) کشور آلمان می باشد.

مقایسه

اسپری توربین dc آلمانی

اسپری توربین dc آلمانی

اسپری توربین dc آلمانی

www.negincenter.com/product-category

از اسپری توربین DC به منظور تمیز کاری و روغن کاری هندپیس ها ، توربین ها و آنگل و موتورها استفاده می شود.

به منظور روان سازی و افزایش عمر تجهیزات دندان پزشکی روزانه دو مرتبه به مدت 2 تا 3 ثانیه

تجهیزات مورد نظر را اسپری نمایید.

این محصول ساخت شرکتDental Central ( DC ) کشور آلمان می باشد.

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسپری توربین DC – آلمانی”