بند سیتر

کاربرد :

حلقه اي فلزي که دور دندان هاي عقبي دهان قرار مي گيرد و بر روي آن باکال تيوب ، براکت، هوک و… قرار داده مي شود. برای قراردادن این حلقه ها از بند سیتر استفاده می شود.

مقایسه

بند سیتر

بند سیتر

www.negincenter.com/product-category

https://www.townedental.com

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “بند سیتر”