بند و تیوب مولر

کاربرد :

بند، حلقه اي فلزي که دور دندان هاي مولر ( آسیاب بزرگ) دهان قرار مي گيرد و بر روي آن باکال تيوب ، براکت، هوک و… قرار داده مي شود.

تیوپ، حلقه اي فلزي که دور دندان هاي عقبي دهان قرار مي گيرد و بر روي آن باکال تيوب ، براکت، هوک و… قرار داده مي شود.

این محصول ساخت شرکت Creative کشور چین می باشد.

مقایسه

بند و تیوب مولر

بند و تیوب مولر

www.negincenter.com/product-category

http://www.bracketscreative.com

There are no reviews yet.

Be the first to review “بند و تیوب مولر”