دکونکس سولارسپت

ضدعفونی سریع سطوح کوچک
سریع – امن – خشک کردن مورد نیاز نیست
برای ضدعفونی سطوح کوچک، آزمایشگاه و دستگاه، از deconex SOLARSEPT، ضدعفونی کننده الکل آماده به مصرف استفاده کنید.

این محصول ساخت کشور سوئیس می باشد.

مقایسه

دکونکس سولارسپت

دکونکس سولارسپت

https://www.negincenter.com/product-category

https://www.borer.ch/en/products

There are no reviews yet.

Be the first to review “دکونکس سولارسپت”