سمان گلاس آینومر ارتودنسی

کاربرد :

گلاس آينومر دندانپزشكي مواد دنداني هستند كه به دليل وي‍‍ژگي هاي خاص مانند چسبندگي به فلزات، سازگاري حرارتي با ميناي دندان و درجه پايين سميت مورد توجه قرار گرفته اند و در ترميم و پركردن موقت، به عنوان چسب دنداني و… كاربرد دارند. اين مواد به صورت پودري و يا مايع و در انواعي مانند تري ام، دوال كيور، راديو ايك و… عرضه مي گردند. برخي از انواع آن ها به دليل وجود موادي خاص كه نسبت به اشعه ايكس حساس هستند امكان تصوير برداري بوسيله دستگاه راديولوژي را فراهم مي آورند و با استفاده از اين مواد مي توان در پايان فرايند ترميم از نحوه انجام آن اطمينان حاصل نمود.

این محصول ساخت شرکت medental کشور آمریکا می باشد.

مقایسه

سمان گلاس آینومر ارتودنسی

سمان گلاس آینومر ارتودنسی

https://www.negincenter.com/product-category

http://medentalinternational.com/technical-data-of-chemical-cure-composite/msds-glass-ionomer-type-i-orthodontics-powder

There are no reviews yet.

Be the first to review “سمان گلاس آینومر ارتودنسی”