سیلر AH PLUS

کاربرد :

سيلر دندانپزشكي نوعي پركننده دندانپزشكي است كه داراي خصوصياتي از قبيل آب بندي، سيلان مناسب، عدم انقباض حين سخت شدن و انبساط جزئي و استفاده در درمان هاي آندو مي باشد.

AH Plus به جزء خمیر ریشه کانال سیلر برای آب بندی دائمی بر اساس رزین های اپوکسی آمین استفاده می شود . سیلر  برای مخلوط آسان نزدیک به دیواره های کانال ریشه تهیه شده و پایداری ابعادی طولانی مدت را با حداقل انقباض تنظیم می کند.

AH Plus همچنین قابلیت سازگاری زیستی خوب، رادیواکتیو، پایداری رنگ و سهولت حذف را فراهم می سازد و سریع و آسان است.
AH Plus Intro Package شامل موارد زیر است:

1 لوله پاستا A :میلی لیتر 4ml

     1 لوله پاستا B :میلی لیتر 4ml

این محصول ساخت شرکت DENTSPLY کشور سوئیس می باشد.

مقایسه

سیلر ah plus

سیلر ah plus

https://www.negincenter.com/product-category

https://www.dentsplyestore.com.au/ah-26-resin-10g-60620002

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیلر AH PLUS”