ظهور و ثبوت مهرطیف

کاربرد :

ماده اي است که براي ثبوت فيلمهاي راديوگرافي دندانپزشكي ظاهر شده استفاده مي شود.

این محصول ساخت کشور ایران است.

مقایسه

ظهور و ثبوت مهرطیف

ظهور و ثبوت مهرطیف

https://www.negincenter.com/product-category

http://www.irancode.ir/Info/ClassificationProduct

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “ظهور و ثبوت مهرطیف”