فایل روتاری پروتیپر – دنسپلی

کاربرد :

فایل های شکل دهی چند کانونی هستند که  انعطاف پذیری را در مناطق خاص کانال ایجاد می کنند.عمل جراحی باعث ایجاد فضای جانبی می شود و اجازه می دهد تا تیغه های فایل به صورت غیرمستقیم به کانال عمیق تر حرکت کنند.فایل های تکمیل شکل نهایی عمیق را در کانال ایجاد می کنند و مناسب آپیکالی صحیح برای تطبیق تطبیق کننده های ProTaper Universal یا مخروط های اصلی می باشند.
هر یک از فایلهای تکمیل شده، میزان کاهش انقباض را افزایش می دهد که باعث انعطاف پذیری می شود.

این محصول ساخت شرکت DENTSPLY کشور امریکا می باشد.

مقایسه

فایل روتاری پروتیپر دنسپلی

فایل روتاری پروتیپر دنسپلی

https://www.negincenter.com/product-category

https://www.dentsplysirona.com

There are no reviews yet.

Be the first to review “فایل روتاری پروتیپر – دنسپلی”