فنر بوستر

کاربرد :

اين وسيله بر روي دندان بسته مي شود به گونه اي كه فشار بتواند بر روي دندان ها اعمال شود.فنرها اغلب در دو نوع: باز يا بسته جهت افزايش يا كاهش فاصله بين دندان ها به كار گرفته مي شوند.

مقایسه

فنر بوستر

فنر بوستر

https://www.negincenter.com/product-category

https://www.hookorthodontics.com

There are no reviews yet.

Be the first to review “فنر بوستر”