فیت چیکر

کاربرد :

فيت چكرها موادي هستند كه مانند كاربن مايع در دندانپزشكي عمل مي كنند، در سطح داخلي روكش دندان قرار گرفته و سطوح نا هماهنگ با دندان را مشخص مي كنند.

موارد مصرف :

مواد وینیل پلی اتر برای بررسی نقاط فشار و دقت مناسب کارهای پروتز

ویژگی ها :

سازگاری Thixotropic با جریان آسان تحت فشار
ضخامت فیلم حداقل برای یک محل دقیق ترمیم
ترسیم رنگ قابل مشاهده برای شناسایی آسان مضرات
مقاومت برشی بالا برای حذف آسان

این محصول ساخت شرکت GC کشور ژاپن می باشد.

مقایسه

فیت چیکر

فیت چیکر

https://www.negincenter.com/product-category

https://www.gceurope.com/products/fitcheckeradvanced

There are no reviews yet.

Be the first to review “فیت چیکر”