مایع سیلر دورفیل

کاربرد :

سيلر دندانپزشكي نوعي پركننده دندانپزشكي است كه داراي خصوصياتي از قبيل آب بندي، سيلان مناسب، عدم انقباض حين سخت شدن و انبساط جزئي و استفاده در درمان هاي اندو مي باشد

ویژگی ها :

 پر شدن کانال ريشه ضد باکتري روي پايه zincoxide-eugenal.

این ماده در اشعه ایکس قابل مشاهده است ( رادیو اپاک )

سیلر درفیل بدون تخلخل سخت می کند، در حجم ثابت باقی می ماند و مقاوم در برابر مکانیک بالا

این محصول ساخت شرکت dorident  کشور اتریش می باشد.

مقایسه

مایع سیلر دورفیل

مایع سیلر دورفیل

https://www.negincenter.com/product-category

http://www.dorident.at/englisch/dorifill_E.htm

There are no reviews yet.

Be the first to review “مایع سیلر دورفیل”