محلول فرموکروزل EUROPE

كاربرد: 

فرمالين با كرزول مخلوط شده و مايعي را توليد مي كند كه هم ضد عفوني كننده است و هم با دارا بودن خاصيت نگهدارندگي و پوشانندگي باعث حفظ بافت پالپ باقيمانده در پالپوتومي ميشود.

این محصول ساخت شرکت europe کشور اسپانیا می باشد.

مقایسه

محلول فرموکروزل europe

محلول فرموکروزل europe

www.negincenter.com/product-category

http://europepmc.org

There are no reviews yet.

Be the first to review “محلول فرموکروزل EUROPE”