میکرو براش

کاربرد :

میکرو براش به منظور ایمن نگهداشتن و نگهداشتن قطعات شکننده مورد استفاده در ترمیم دندان طراحی شده است. این ابزار ابتکاری ایده آل برای ترمیم های ظریف یا کوچک است، به پزشکان اطمینان داده می شود که موارد شکننده را کنترل کنند، خطر تغییر یا جدا شدن از ابزار را محدود کنند.

مقایسه

میکرو براش

میکرو براش

www.negincenter.com/product-category

https://microbrush.com/products

There are no reviews yet.

Be the first to review “میکرو براش”