نخ زیر لثه ایرانی – سینا

کاربرد :

نخ زیر لثه در فرایند قالبگیری برای کنار بردن لثه به منظور انجام پروتز استفاده می شود

مقایسه

نخ زیر لثه ایرانی سینا

نخ زیر لثه ایرانی سینا

www.negincenter.com/product-category

https://maquira.com.br/en/produto/operative-dentistry/retractor-maquira

There are no reviews yet.

Be the first to review “نخ زیر لثه ایرانی – سینا”