نوار استریپ ارگانایزر

کاربرد :

اساس کاربرد نوار استريپ تكه ايي پرداخت و صاف کردن سطوح بين دنداني ترميم شده وساييدن ميناي دنداني براي کاهش عرض دندان هاي قدامي مي باشد.

مقایسه

نوار استریپ ارگانایزر

نوار استریپ ارگانایزر

www.negincenter.com/product-category

http://www.sunshine-dental.de

There are no reviews yet.

Be the first to review “نوار استریپ ارگانایزر”